Thông tin tuyển dụng ở "Hơn 1000 Yên/giờ"

Thông báo tuyển nhân viên của “Hơn 1000 Yên/giờ”. Cực nhiều thông tin về việc làm thêm ưu tiên du học sinh. Thông tin tuyển dụng được dịch sang tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc nên ngay cả khi không giỏi tiếng Nhật, bạn vẫn có thể tìm được việc làm một cách dễ dàng. Bạn có thể tìm được công việc phù hợp với mình!

Khu vực bạn muốn tìm kiếm

Chọn tỉnh, thành phố

Tìm kiếm theo các điều kiện khác

Tìm kiếm việc làm thêm

PAGE
TOP