Đăng ký như là một thành viên

Nihon de Baito để sử dụng hữu ích với người dùng đăng ký

Thành viên được đăng ký trong "Nihon de Baito" và xem tất cả nội dung.

( )

Trang cụ thể có thể được xem

Bạn có thể xem được ở đây những thông tin việc làm hấp dẫn nhất, là nơi chia sẻ kinh nghiệm, tham gia bình luận, đăng tải những nội dung đặc sắc mà chỉ ở Nihon de Baito mới có.

Tích lũy điểm

Nihon de Baito bất cứ khi nào có sẵn, chẳng hạn như việc giới thiệu các chiến dịch khác nhau và các bạn bè. Nihon de Baito điểm sẽ được tích lũy. Điểm tích lũy có thể trao đổi quà.

Ứng tuyển việc làm thêm dễ dàng!

Chỉ cần đăng ký thông tin cụ thể như tên, địa chỉ bạn dễ dàng có thể ứng tuyển việc làm thêm mà không cần nhập thông tin.

Đăng ký như là một thành viên

Địa chỉ email

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.

Mật khẩu
  • Tối thiểu 8 ký tự trở lên
  • Chữ và số nhiều hơn 1 kí tự
  • Kí hiệu nhiều hơn 1 kí tự (ngoại trừ + ' " \ & ¥)
Mã giới thiệu(Bất kỳ)

Vui lòng nhập mã giới thiệu bạn có.

Sau khi đồng ý với 2 điều khoản dưới, hãy ấn nút "Đăng ký thành viên" để đăng kí làm thành viên.

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

PAGE
TOP