Thông tin tuyển dụng ở "佐賀県(Saga)"

Địa điểm

  • 佐賀県(Saga)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
15 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南佐賀店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南佐賀店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất37 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南佐賀店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南佐賀店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất37 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南佐賀店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南佐賀店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất37 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー唐津和多田店(すしろー)

唐津市(からつし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー唐津和多田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 860 Yên〜 和多田駅(わただえき)
Đi bộ mất6 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー唐津和多田店(すしろー)

唐津市(からつし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー唐津和多田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 860 Yên〜 和多田駅(わただえき)
Đi bộ mất6 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー佐賀鍋島店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー佐賀鍋島店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 鍋島駅(なべしまえき)
Đi bộ mất9 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー武雄店(すしろー)

武雄市(たけおし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー武雄店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 高橋駅(たかはしえき)
Đi bộ mất8 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー佐賀兵庫店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー佐賀兵庫店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー鳥栖古賀店(すしろー)

鳥栖市(とすし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー鳥栖古賀店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 新鳥栖駅(しんとすえき)
Đi bộ mất20 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー鳥栖古賀店(すしろー)

鳥栖市(とすし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー鳥栖古賀店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 新鳥栖駅(しんとすえき)
Đi bộ mất20 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー武雄店(すしろー)

武雄市(たけおし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー武雄店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 高橋駅(たかはしえき)
Đi bộ mất8 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー佐賀鍋島店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー佐賀鍋島店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 鍋島駅(なべしまえき)
Đi bộ mất9 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー佐賀兵庫店(すしろー)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー佐賀兵庫店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 唐津店(まるがめせいめんからつ)

唐津市(からつし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 唐津店(まるがめせいめんからつ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 唐津駅(からつえき)
Đi bộ mất9 phút
thời gian Loại việc
09:00~22:00(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 ゆめタウン佐賀店(まるがめせいめんゆめたうんさが)

佐賀市(さがし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 ゆめタウン佐賀店(まるがめせいめんゆめたうんさが)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 955 Yên〜 佐賀駅(さがえき)
Đi bộ mất20 phút
thời gian Loại việc
08:00~23:00(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

肉釜食堂 鳥栖店(にくかましょくどうとす)

鳥栖市(とすし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 肉釜食堂 鳥栖店(にくかましょくどうとす)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 950 Yên〜 田代駅(たしろえき)
Đi bộ mất22 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 15 trong 15 mục

PAGE
TOP