Thông tin tuyển dụng ở "高知県(Kochi)" / "Quán nhậu"

Địa điểm

  • 高知県(Kochi)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán nhậu
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP