Thông tin tuyển dụng ở "広島県(Hiroshima)" / "Tiểu học: trình độ sơ đẳng (N4 hoặc tương đương)"

Địa điểm

  • 広島県(Hiroshima)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

  • Tiểu học: trình độ sơ đẳng (N4 hoặc tương đương)
Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)

福山市(ふくやまし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 920 Yên〜 福山市(ふくやまし)
thời gian Loại việc
09:00~23:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)

福山市(ふくやまし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 920 Yên〜 福山市(ふくやまし)
thời gian Loại việc
09:00~23:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)

福山市(ふくやまし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 旬菜創作ビュッフェ 露菴南蔵王店(しゅんさいそうさくびゅっふぇ ろあんみなみざおうてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 920 Yên〜 福山市(ふくやまし)
thời gian Loại việc
09:00~23:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Bồi bàn
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP