Thông tin tuyển dụng ở "鳥取県(Tottori)"

Địa điểm

  • 鳥取県(Tottori)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
8 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー米子店(すしろー)

米子市(よなごし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー米子店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 後藤駅(ごとうえき)
Đi bộ mất25 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー鳥取東店(すしろー)

鳥取市(とっとりし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー鳥取東店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 鳥取駅(とっとりえき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー鳥取東店(すしろー)

鳥取市(とっとりし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー鳥取東店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 鳥取駅(とっとりえき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー米子店(すしろー)

米子市(よなごし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー米子店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 後藤駅(ごとうえき)
Đi bộ mất25 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー米子店(すしろー)

米子市(よなごし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー米子店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 後藤駅(ごとうえき)
Đi bộ mất25 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー倉吉店(すしろー)

倉吉市(くらよしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー倉吉店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 倉吉駅(くらよしえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー倉吉店(すしろー)

倉吉市(くらよしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー倉吉店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 倉吉駅(くらよしえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 米子店(まるがめせいめんよなご)

米子市(よなごし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 米子店(まるがめせいめんよなご)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 後藤駅(ごとうえき)
Đi bộ mất6 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 鳥取店(まるがめせいめんとっとり)

鳥取市(とっとりし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 鳥取店(まるがめせいめんとっとり)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 湖山駅(こやまえき)
Đi bộ mất9 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 8 trong 8 mục

PAGE
TOP