Thông tin tuyển dụng ở "京都府(Kyoto)" / "Quán nhậu"

Địa điểm

  • 京都府(Kyoto)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán nhậu
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP