Thông tin tuyển dụng ở "千葉県(Chiba)" / "Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp"

Địa điểm

  • 千葉県(Chiba)
Xác nhận

Loại việc

  • Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP