Thông tin tuyển dụng ở "栃木県(Tochigi)" / "Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác"

Địa điểm

  • 栃木県(Tochigi)
Xác nhận

Loại việc

  • Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
4 việc
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

タイヤ市場 佐野店(たいやいちばさのてん)

佐野市(さのし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở タイヤ市場 佐野店(たいやいちばさのてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 佐野駅(さのえき)
Đi bộ mất15 phút
thời gian Loại việc
09:30~20:30(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Các ngàng dịch vụ khác
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

タイヤ市場 足利店(たいやいちばあしかがてん)

足利市(あしかがし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở タイヤ市場 足利店(たいやいちばあしかがてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 東武和泉駅(とうぶいずみえき)
Đi bộ mất27 phút
thời gian Loại việc
09:30~20:30(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Các ngàng dịch vụ khác
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

タイヤ市場 宇都宮南店(たいやいちばうつのみやみなみてん)

宇都宮市(うつのみやし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở タイヤ市場 宇都宮南店(たいやいちばうつのみやみなみてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 雀宮駅(すずめのみやえき)
Đi bộ mất22 phút
thời gian Loại việc
09:30~20:30(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Các ngàng dịch vụ khác
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

タイヤ市場 宇都宮西川田店(たいやいちばうつのみやにしかわだてん)

宇都宮市(うつのみやし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở タイヤ市場 宇都宮西川田店(たいやいちばうつのみやにしかわだてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 西川田駅(にしかわだえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:30~20:30(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Các ngàng dịch vụ khác
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 4 trong 4 mục

PAGE
TOP