Thông tin tuyển dụng ở "栃木県(Tochigi)" / "Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp"

Địa điểm

  • 栃木県(Tochigi)
Xác nhận

Loại việc

  • Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP