Thông tin tuyển dụng ở "柳井市(やないし)"

Địa điểm

  • 柳井市(やないし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
1 việc
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

丸亀製麺 柳井店(まるがめせいめんやない)

柳井市(やないし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 柳井店(まるがめせいめんやない)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 880 Yên〜 柳井港駅(やないみなとえき)
Đi bộ mất16 phút
thời gian Loại việc
09:00~22:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 1 trong 1 mục

PAGE
TOP