Thông tin tuyển dụng ở "下関市(しものせきし)"

Địa điểm

  • 下関市(しものせきし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー下関椋野店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー下関椋野店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 幡生駅(はたぶえき)
Đi bộ mất17 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー新下関店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー新下関店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 新下関駅(しんしものせきえき)
Đi bộ mất3 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー下関椋野店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー下関椋野店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 幡生駅(はたぶえき)
Đi bộ mất17 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP