Thông tin tuyển dụng ở "下関市(しものせきし)"

Địa điểm

  • 下関市(しものせきし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
5 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー新下関店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー新下関店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 新下関駅(しんしものせきえき)
Đi bộ mất3 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー新下関店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー新下関店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 新下関駅(しんしものせきえき)
Đi bộ mất3 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー下関椋野店(すしろー)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー下関椋野店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 870 Yên〜 幡生駅(はたぶえき)
Đi bộ mất17 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

丸亀製麺 シーモール下関店(まるがめせいめんしーもーるしものせき)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 シーモール下関店(まるがめせいめんしーもーるしものせき)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 850 Yên〜 下関駅(しものせきえき)
Đi bộ mất1 phút
thời gian Loại việc
08:00~21:00(Mỗi tuần 2 ngày/2 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

丸亀製麺 下関長府店(まるがめせいめんしものせきちょうふ)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 下関長府店(まるがめせいめんしものせきちょうふ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 850 Yên〜 長府駅(ちょうふえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
08:30~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/2 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

丸亀製麺 新下関店(まるがめせいめんしんしものせき)

下関市(しものせきし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 新下関店(まるがめせいめんしんしものせき)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 850 Yên〜 新下関駅(しんしものせきえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
08:30~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/2 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 5 trong 5 mục

PAGE
TOP