Thông tin tuyển dụng ở "浅口郡里庄町(あさくちぐんさとしょうちょう)"

Địa điểm

  • 浅口郡里庄町(あさくちぐんさとしょうちょう)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP