Thông tin tuyển dụng ở "倉吉市(くらよしし)"

Địa điểm

  • 倉吉市(くらよしし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー倉吉店(すしろー)

倉吉市(くらよしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー倉吉店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 倉吉駅(くらよしえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー倉吉店(すしろー)

倉吉市(くらよしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー倉吉店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 倉吉駅(くらよしえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー倉吉店(すしろー)

倉吉市(くらよしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー倉吉店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 900 Yên〜 倉吉駅(くらよしえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP