Thông tin tuyển dụng ở "丹波市(たんばし)"

Địa điểm

  • 丹波市(たんばし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP