Thông tin tuyển dụng ở "高砂市(たかさごし)"

Địa điểm

  • 高砂市(たかさごし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
1 việc
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 高砂北店(まるがめせいめんたかさごきた )

高砂市(たかさごし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 高砂北店(まるがめせいめんたかさごきた )
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 950 Yên〜 宝殿駅(ほうでんえき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 1 trong 1 mục

PAGE
TOP