Thông tin tuyển dụng ở "藤井寺市(ふじいでらし)"

Địa điểm

  • 藤井寺市(ふじいでらし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー藤井寺店(すしろー)

藤井寺市(ふじいでらし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー藤井寺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 990 Yên〜 土師ノ里駅(はじのさとえき)
Đi bộ mất10 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー藤井寺店(すしろー)

藤井寺市(ふじいでらし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー藤井寺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 990 Yên〜 土師ノ里駅(はじのさとえき)
Đi bộ mất10 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー藤井寺店(すしろー)

藤井寺市(ふじいでらし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー藤井寺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 990 Yên〜 土師ノ里駅(はじのさとえき)
Đi bộ mất10 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP