Thông tin tuyển dụng ở "池田市(いけだし)"

Địa điểm

  • 池田市(いけだし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
3 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー池田店(すしろー)

池田市(いけだし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー池田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 池田(大阪府)駅(いけだえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー池田店(すしろー)

池田市(いけだし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー池田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 池田(大阪府)駅(いけだえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー池田店(すしろー)

池田市(いけだし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー池田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 池田(大阪府)駅(いけだえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 池田店(まるがめせいめんいけだ)

池田市(いけだし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 池田店(まるがめせいめんいけだ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 鴬の森駅(うぐいすのもりえき)
Đi bộ mất4 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 3 trong 3 mục

PAGE
TOP