Thông tin tuyển dụng ở "京都市(きょうとし)" / "Các cửa hàng ăn khác"

Địa điểm

  • 京都市北区(きょうとしきたく)
  • 京都市上京区(きょうとしかみぎょうく)
  • 京都市左京区(きょうとしさきょうく)
  • 京都市中京区(きょうとしなかぎょうく)
Xác nhận

Loại việc

  • Các cửa hàng ăn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
1 việc
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

西友 下鳥羽店(せいゆう ひる)

京都市伏見区(きょうとしふしみく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 西友 下鳥羽店(せいゆう ひる)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 伏見(京都府)駅(ふしみえき)
thời gian Loại việc
07:00~17:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 1 trong 1 mục

PAGE
TOP