Thông tin tuyển dụng ở "京都市(きょうとし)" / "Các cửa hàng ăn khác"

Địa điểm

  • 京都市北区(きょうとしきたく)
  • 京都市上京区(きょうとしかみぎょうく)
  • 京都市左京区(きょうとしさきょうく)
  • 京都市中京区(きょうとしなかぎょうく)
Xác nhận

Loại việc

  • Các cửa hàng ăn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
5 việc

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

西友 三条店 若菜(せいゆう わかな )

京都市中京区(きょうとしなかぎょうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 西友 三条店 若菜(せいゆう わかな )
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 950 Yên〜 二条城前駅(にじょうじょうまええき)
Đi bộ mất5 phút
thời gian Loại việc
07:00~18:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

西友 下鳥羽店 若菜(せいゆう わかな )

京都市伏見区(きょうとしふしみく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 西友 下鳥羽店 若菜(せいゆう わかな )
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 伏見(京都府)駅(ふしみえき)
Đi bộ mất19 phút
thời gian Loại việc
06:00~21:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

八つ橋庵かけはし(やつはしあんかけはし)

京都市右京区(きょうとしうきょうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 八つ橋庵かけはし(やつはしあんかけはし)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 西京極駅(にしきょうごくえき)
Đi bộ mất13 phút
thời gian Loại việc
08:00~18:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

八つ橋庵かけはし(やつはしあんかけはし)

京都市右京区(きょうとしうきょうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 八つ橋庵かけはし(やつはしあんかけはし)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 西京極駅(にしきょうごくえき)
Đi bộ mất13 phút
thời gian Loại việc
08:00~18:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

八つ橋庵とししゅうやかた(やつはしあんとししゅうやかた)

京都市右京区(きょうとしうきょうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 八つ橋庵とししゅうやかた(やつはしあんとししゅうやかた)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 西京極駅(にしきょうごくえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
08:00~18:00(Mỗi tuần 3 ngày/4 giờ〜) Các cửa hàng ăn khác
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 5 trong 5 mục

PAGE
TOP