Thông tin tuyển dụng ở "近江八幡市(おうみはちまんし)"

Địa điểm

  • 近江八幡市(おうみはちまんし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
3 việc

PR

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー近江八幡店(すしろー)

近江八幡市(おうみはちまんし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー近江八幡店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 篠原(滋賀県)駅(しのはらえき)
Đi bộ mất35 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー近江八幡店(すしろー)

近江八幡市(おうみはちまんし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー近江八幡店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 篠原(滋賀県)駅(しのはらえき)
Đi bộ mất35 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー近江八幡店(すしろー)

近江八幡市(おうみはちまんし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー近江八幡店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 篠原(滋賀県)駅(しのはらえき)
Đi bộ mất35 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 近江八幡店(まるがめせいめんおうみはちまん)

近江八幡市(おうみはちまんし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 近江八幡店(まるがめせいめんおうみはちまん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 950 Yên〜 近江八幡駅(おうみはちまんえき)
Đi bộ mất16 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/2 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 3 trong 3 mục

PAGE
TOP