Thông tin tuyển dụng ở "松阪市(まつさかし)"

Địa điểm

  • 松阪市(まつさかし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
1 việc
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 松阪店(まるがめせいめんまつざか )

松阪市(まつさかし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 松阪店(まるがめせいめんまつざか )
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 950 Yên〜 松阪駅(まつさかえき)
Đi bộ mất19 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 1 trong 1 mục

PAGE
TOP