Thông tin tuyển dụng ở "豊橋市(とよはしし)"

Địa điểm

  • 豊橋市(とよはしし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
15 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋西口店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋西口店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 運動公園前(愛知県)駅(うんどうこうえんまええき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

パリスパートナー  シーパレス売店(ぱりすぱーとなー  しーぱれすばいてん)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng bán lẻ

Ảnh về việc làm thêm ở パリスパートナー  シーパレス売店(ぱりすぱーとなー  しーぱれすばいてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 豊橋市(とよはしし)
thời gian Loại việc
08:00~20:00(Mỗi tuần 2 ngày/6 giờ〜) Các cửa hàng buôn bán khác
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋新栄店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋新栄店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 豊橋駅(とよはしえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
21:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Rửa bát
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋西口店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋西口店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 運動公園前(愛知県)駅(うんどうこうえんまええき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋新栄店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋新栄店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 豊橋駅(とよはしえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋西口店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋西口店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 運動公園前(愛知県)駅(うんどうこうえんまええき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
21:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Rửa bát
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋新栄店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋新栄店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 豊橋駅(とよはしえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋西口店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋西口店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 運動公園前(愛知県)駅(うんどうこうえんまええき)
Đi bộ mất24 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋磯辺店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋磯辺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 植田(豊橋鉄道線)駅(うえたえき)
Đi bộ mất8 phút
thời gian Loại việc
21:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Vệ sinh/ Bảo vệ
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋磯辺店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋磯辺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 植田(豊橋鉄道線)駅(うえたえき)
Đi bộ mất8 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー豊橋磯辺店(すしろー)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー豊橋磯辺店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 980 Yên〜 植田(豊橋鉄道線)駅(うえたえき)
Đi bộ mất8 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

障がい者支援施設「豊橋ちぎり寮」(ちぎりりょう)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

No Image
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 豊橋市(とよはしし)
thời gian Loại việc
09:30~13:30(Mỗi tuần 5 ngày/4 giờ〜) Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

介護老人保健施設赤岩荘(あかいわそう)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

No Image
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 赤岩口駅(あかいわぐちえき)
Đi bộ mất18 phút
thời gian Loại việc
16:30~20:00(Mỗi tuần 3 ngày/3.5 giờ〜) Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

魚魚丸 豊橋店(ととまるとよはしてん)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 魚魚丸 豊橋店(ととまるとよはしてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 愛知大学前駅(あいちだいがくまええき)
Đi bộ mất16 phút
thời gian Loại việc
09:00~22:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

魚魚丸 豊橋店(ととまるとよはしてん)

豊橋市(とよはしし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 魚魚丸 豊橋店(ととまるとよはしてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 930 Yên〜 愛知大学前駅(あいちだいがくまええき)
Đi bộ mất16 phút
thời gian Loại việc
09:00~22:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

愛の家グループホーム 豊橋牛川薬師町(あいのいえぐるーぷほーむ)

豊橋市(とよはしし) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở 愛の家グループホーム 豊橋牛川薬師町(あいのいえぐるーぷほーむ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 985 Yên〜 豊橋市(とよはしし)
thời gian Loại việc
07:15~10:00(Mỗi tuần 3 ngày/8 giờ〜) Y tế/ Điều dưỡng/ Thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 15 trong 15 mục

PAGE
TOP