Thông tin tuyển dụng ở "足立区(あだちく)" / "Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác"

Địa điểm

  • 足立区(あだちく)
Xác nhận

Loại việc

  • Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
1 việc

NEW

Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

西友 加賀鹿浜店(せいゆう ひる )

足立区(あだちく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở 西友 加賀鹿浜店(せいゆう ひる )
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1100 Yên〜 谷在家駅(やざいけえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
08:00~16:00(Mỗi tuần 3 ngày/3 giờ〜) Vệ sinh/ Bảo vệ
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 1 trong 1 mục

PAGE
TOP