Thông tin tuyển dụng ở "足立区(あだちく)" / "Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác"

Địa điểm

  • 足立区(あだちく)
Xác nhận

Loại việc

  • Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

愛の家グループホーム 足立加平(あいのいえぐるーぷほーむ)

足立区(あだちく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở 愛の家グループホーム 足立加平(あいのいえぐるーぷほーむ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1144 Yên〜 足立区(あだちく)
thời gian Loại việc
07:15~10:00(Mỗi tuần 3 ngày/8 giờ〜) Y tế/ Điều dưỡng/ Thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

愛の家グループホーム 足立堀之内(あいのいえぐるーぷほーむ)

足立区(あだちく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở 愛の家グループホーム 足立堀之内(あいのいえぐるーぷほーむ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1144 Yên〜 足立区(あだちく)
thời gian Loại việc
07:15~10:00(Mỗi tuần 3 ngày/8 giờ〜) Y tế/ Điều dưỡng/ Thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP