Thông tin tuyển dụng ở "足立区(あだちく)"

Địa điểm

  • 足立区(あだちく)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
11 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー環七青井店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー環七青井店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 青井駅(あおいえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー竹の塚ピーくんプラザ店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー竹の塚ピーくんプラザ店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất1 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー竹の塚ピーくんプラザ店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー竹の塚ピーくんプラザ店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất1 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー環七青井店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー環七青井店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 青井駅(あおいえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー足立保木間店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー足立保木間店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất13 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー足立保木間店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー足立保木間店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất13 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー環七青井店(すしろー)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー環七青井店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1045 Yên〜 青井駅(あおいえき)
Đi bộ mất12 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

CoCo壱番屋 TX六町駅前店(ここいちばんや ろくちょうえきまえてん)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở CoCo壱番屋 TX六町駅前店(ここいちばんや ろくちょうえきまえてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1050 Yên〜 六町駅(ろくちょうえき)
Đi bộ mất0 phút
thời gian Loại việc
10:00~23:30(Mỗi tuần 1 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn/ Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

宅配クック123 足立北・亀有店(たくはいくっくわんつぅすりー あだちきたかめありてん)

足立区(あだちく) / Kho hàng/ Công xưởng/ Phân phát hàng hóa

Ảnh về việc làm thêm ở 宅配クック123 足立北・亀有店(たくはいくっくわんつぅすりー あだちきたかめありてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1025 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất14 phút
thời gian Loại việc
07:00~13:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Chế biến thực phẩm
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

宅配クック123 足立北・亀有店(たくはいくっくわんつぅすりー あだちきたかめありてん)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 宅配クック123 足立北・亀有店(たくはいくっくわんつぅすりー あだちきたかめありてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1100 Yên〜 竹ノ塚駅(たけのつかえき)
Đi bộ mất14 phút
thời gian Loại việc
09:00~18:00(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Giao hàng Thực phẩm
Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

横浜家系ラーメン「壱角家」綾瀬店(いちかくや)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 横浜家系ラーメン「壱角家」綾瀬店(いちかくや)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1020 Yên〜 綾瀬駅(あやせえき)
Đi bộ mất0 phút
thời gian Loại việc
09:00~03:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Tiểu học

横浜家系ラーメン「壱角家」綾瀬店(いちかくや)

足立区(あだちく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 横浜家系ラーメン「壱角家」綾瀬店(いちかくや)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1020 Yên〜 綾瀬駅(あやせえき)
Đi bộ mất0 phút
thời gian Loại việc
09:00~03:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 11 trong 11 mục

PAGE
TOP