Thông tin tuyển dụng ở "板橋区(いたばしく)"

Địa điểm

  • 板橋区(いたばしく)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

ブルーポピー保育園(ぶるーぽぴーほいくえん)

板橋区(いたばしく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở ブルーポピー保育園(ぶるーぽぴーほいくえん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1200 Yên〜 板橋区(いたばしく)
thời gian Loại việc
07:15~18:15(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Gia sư
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

びおら保育園(びおらほいくえん)

板橋区(いたばしく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở びおら保育園(びおらほいくえん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1200 Yên〜 板橋区(いたばしく)
thời gian Loại việc
07:15~18:15(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Gia sư
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP