Thông tin tuyển dụng ở "江東区(こうとうく)"

Địa điểm

  • 江東区(こうとうく)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
5 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)

江東区(こうとうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1080 Yên〜 南砂町駅(みなみすなまちえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 SUNAMO店(まるがめせいめんすなも)

江東区(こうとうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 SUNAMO店(まるがめせいめんすなも)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1050 Yên〜 南砂町駅(みなみすなまちえき)
Đi bộ mất7 phút
thời gian Loại việc
08:00~22:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)

江東区(こうとうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1080 Yên〜 南砂町駅(みなみすなまちえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)

江東区(こうとうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー南砂店(すしろー  ろくがめんせつ)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1080 Yên〜 南砂町駅(みなみすなまちえき)
Đi bộ mất11 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Cao cấp

丸亀製麺 スーパービバホーム豊洲店(まるがめせいめんすーぱーびばほーむとよす)

江東区(こうとうく) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở 丸亀製麺 スーパービバホーム豊洲店(まるがめせいめんすーぱーびばほーむとよす)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1300 Yên〜 豊洲駅(とよすえき)
Đi bộ mất3 phút
thời gian Loại việc
09:00~23:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên đứng quầy
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

有限会社セレット(ゆうげんかいしゃせれっと)

江東区(こうとうく) / Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác

Ảnh về việc làm thêm ở 有限会社セレット(ゆうげんかいしゃせれっと)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1050 Yên〜 豊洲駅(とよすえき)
Đi bộ mất0 phút
thời gian Loại việc
10:00~15:00(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Dọn phòng khách sạn
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 5 trong 5 mục

PAGE
TOP