Thông tin tuyển dụng ở "成田市(なりたし)"

Địa điểm

  • 成田市(なりたし)
Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー成田店(すしろー)

成田市(なりたし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー成田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 成田駅(なりたえき)
Đi bộ mất23 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー成田店(すしろー)

成田市(なりたし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー成田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 成田駅(なりたえき)
Đi bộ mất23 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Bồi bàn
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

スシロー成田店(すしろー)

成田市(なりたし) / Cửa hàng ăn uống

Ảnh về việc làm thêm ở スシロー成田店(すしろー)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1000 Yên〜 成田駅(なりたえき)
Đi bộ mất23 phút
thời gian Loại việc
09:00~24:00(Mỗi tuần 2 ngày/3 giờ〜) Nhân viên làm bếp
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP