Thông tin tuyển dụng ở "株式会社アーネスト"

Địa điểm

新宿区(しんじゅくく)

Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận
Kết quả tìm kiếm
2 việc

PR

Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

ノーリーズアウトレット軽井沢店(のーりーずあうとれっとかるいざわてん)

北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち) / Cửa hàng bán lẻ

Ảnh về việc làm thêm ở ノーリーズアウトレット軽井沢店(のーりーずあうとれっとかるいざわてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1100 Yên〜 北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)
thời gian Loại việc
09:30~19:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Nhân viên cửa hàng quần áo
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

ノーリーズアウトレット軽井沢店(のーりーずあうとれっとかるいざわてん)

北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち) / Cửa hàng bán lẻ

Ảnh về việc làm thêm ở ノーリーズアウトレット軽井沢店(のーりーずあうとれっとかるいざわてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1100 Yên〜 北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)
thời gian Loại việc
09:30~19:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Nhân viên cửa hàng quần áo
Trình độ tiếng Nhật
Trung cấp

ノーリーズアウトレット木更津店(のーりーずあうとれっときさらずてん)

木更津市(きさらづし) / Cửa hàng bán lẻ

Ảnh về việc làm thêm ở ノーリーズアウトレット木更津店(のーりーずあうとれっときさらずてん)
Tiền lương Địa điểm
Theo giờ 1100 Yên〜 木更津市(きさらづし)
thời gian Loại việc
09:30~20:30(Mỗi tuần 2 ngày/4 giờ〜) Nhân viên cửa hàng quần áo
  • 1

Hiển thị mục 1 đến 2 trong 2 mục

PAGE
TOP