Khi bạn có thắc mắc muốn hỏi, gọi điện đến số điện thoại nơi ứng tuyển có được không?

2016.10.18 update
  • Mail
Khi bạn có câu hỏi, thắc mắc muốn hỏi, xác nhận liên quan đến việc làm thêm, bạn có thể gọi điện đến số điện thoại nơi ứng tuyển.

Khi bạn gọi điện để hỏi, hãy chú ý những điều dưới đây.
・ nói cho họ biết bạn đã từng gọi điện xin việc làm thêm
・ nói cho họ biết bạn gọi lần này không phải để ứng tuyển mà là để hỏi
・ cuối cùng hãy nói cảm ơn họ.
Người phụ nữ hồi hộp gọi điện thoại

Có thể người ta sẽ nói cho bạn số điện thoại giải đáp thắc mắc

Có những nhà hàng, công ty mà bộ phận nhân sự hay trụ sở công ty của họ mới là nơi tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển chứ không phải là cửa hàng, chỗ làm. Trong trường hợp đó, tùy thuộc vào nội dung câu hỏi, có thể nếu không phải là chỗ làm thì không thể trả lời được chẳng hạn.

Khi ấy có thể bộ phận nhân sự hay người của trụ sở công ty sẽ nói cho bạn biết số điện thoại ở chỗ làm và tên người phụ trách ở đó. Vậy khi bạn định gọi điện hỏi, hãy chuẩn bị giấy bút ghi chép lại đề phòng quên.

Tóm tắt

Khi bạn muốn hỏi về việc làm thêm có thể gọi theo số điện thoại lần trước bạn gọi ứng tuyển. Tuy nhiên cũng có công ty họ nhận hồ sơ ứng tuyển qua bộ phận nhân sự, trụ sở nên khi ấy tốt nhất bạn hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép.

0 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

Bài viết liên quan

PAGE
TOP