các việc cấm đối với du học sinh

2017.01.10 update
  • Mail

Bắt đầu

các du học sinh có tư cách lưu trú là "du học" thì thời gian làm việc, nơi làm việc được qui định rõ ràng.
Nếu vi phạm sẽ trở thành làm việc bất hợp pháp và sẽ bị trục xuất về nước cho dù đã tìm được việc làm rồi cũng không thể làm việc được.

thời gian có thể làm việc

Đang mùa học
Du học sinh (người có tư cách lưu trú là du học) thì 1 tuần có thể làm việc 1 tuần 28 tiếng trở xuống.*1
Nếu làm việc 2 nơi thì tổng thời gian làm việc phải là 1 tuần 28 tiếng trở xuống, hãy chú ý cẩn thận.

Đang mùa nghỉ lễ
Nghỉ hè, nghỉ đông dài ngày thì 1 ngày làm 8 tiếng trở lại. kì nghỉ dài được qui định theo trường đang theo học, hãy kiểm tra thông tin ở trường.

Kì nghỉ dài qui định 1 ngày làm 8 tiếng trở lại, nhưng theo luật tiêu chuẩn lao đông thì nguyên tắc làm 1 tuần tối đa 40 tiếng. Nếu theo luật này thì làm nhiều nơi cũng vậy tổng cộng lại mà vượt quá 40 tiếng không được. Ngoài ra theo luật trong lúc nghỉ học không được làm việc.

các điều khác
Thời gian làm việc không có giới hạn, trên 18 tuổi có thể làm vào ca đêm.
hình minh họa, 1 tuần làm việc 28 tiếng

các nơi không thể làm việc

Luật liên quan đến các qui định của ngành giải trí nhạy cảm( dưới đây gọi là"luật kinh doanh ngành giải trí nhạy cảm"), theo điều số 2 mục 1 thì không được phép làm việc tại các tiệm kinh doanh liên quan đến "ngành giải trí nhạy cảm".
Các đối tượng của luật này là tiệm tiếp khách nhạy cảm, quán pachinko, tiệm mạc chược, trung tâm game, quán bar, snack, v.v.

Du học sinh nước ngoài không được phép làm việc tại các nơi như trên với bất kỳ nội dung công việc gì. Ví dụ, Cho dù làm việc vệ sinh, nấu ăn, hay rửa chén tại các quán bar Nhật tiếp khách hầu khách ăn uống cũng không được.

Ngoài ra theo luật này, các công việc liên quan đến quán như thế. Ví dụ cho dù phân phát giấy lau tay cho các quán bar nhật cũng không được phép, hãy chú ý cẩn thận.

Tóm tắt

< điểm chú ý>
Thời gian có thể làm việc: mùa học một tuần 28 tiếng, kì nghỉ dài có thể làm một ngày 8 tiếng (một tuần 40 tiếng).
Nơi có thể làm việc: ngoại trừ tiệm kinh doanh giải trí nhạy cảm.

[trang web tham khảo]
*1: trang chủ cục quản lí xuất nhập cảnh, điều 19

0 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP