Chuyện tiền lương và những điều nên biết

2017.03.16 update
  • Mail
Việc làm thêm ở Nhật tùy theo cửa tiệm, công ty mà có chế độ lương và ngày nhận lương khác nhau. Cách nhận lương thường là chuyển khoản ngân hàng. Hãy thử nhìn ra xem có sự khác biệt nào với quốc gia bạn sinh sống không.
Hình, tiền

Chế độ lương bổng chủ yếu ở Nhật

Có 4 chế độ lương thường được sử dụng ở công ty hay cửa tiệm ở Nhật.

Lương giờ (lương theo giờ làm việc)
Là chế độ quy định tiền lương theo 1 giờ. Lương của bạn nhận theo số giờ đã làm việc. là chế độ lương thường được sử dụng đối với việc làm thêm

Lương ngày
Là chế độ quy định tiền lương theo 1 ngày. Trả lương hằng ngày. Nếu trường hợp gom lại trả 1 tháng 1 lần thì được gọi là lương tháng tính theo ngày làm.

Lương tháng tính theo ngày làm
Là chế độ quy định tiền lương theo 1 tháng. khác với lương tháng ở chỗ , lương được trả theo số ngày bạn đã làm trong tháng.

Lương tháng
Là chế độ quy định tiền lương theo 1 tháng. là chế độ thường được sử dụng để trả cho nhân viên hợp đồng hoặc nhân viên chính quy của công ty.

Cách trả tiền lương

Hầu hết lương được trả bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Theo luật thì quy định tiền lương được trả theo tiền mặt, nhưng thông thường các cửa tiệm, công ty thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng với sự đồng ý của người làm.

Dù nói là trả theo ngày, nhưng hầu như không trả lương bằng tiền mặt tại chỗ.

Tổng kết

Tùy theo cửa tiệm, công ty mà có chế độ lương và ngày nhận lương khác nhau.
・Chế độ lương của việc làm thêm nhiều nhất là "chế độ lương theo giờ"
・Hình thức thanh toán nhiều nhất của việc làm thêm là "trả theo tháng"
・Phương thức thanh toán lương hầu hết là chuyển khoản ngân hàng.

0 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

Bài viết liên quan

PAGE
TOP