Phân loại công việc theo thời gian làm việc

2017.03.16 update
  • Mail
Cũng có công việc chỉ tuyển làm trong thời gian ngắn là 1 ngày. Thông thường có nhiều công ty hay cửa tiệm mong muốn bạn làm việc trong 1 năm.

Ngoài ra, do theo phong tục đặc biệt của Nhật, vào dịp gửi quà giữa năm, cuối năm, tết và giáng sinh thì có nhiều công việc tuyển dụng.

Phân loại công việc theo thời gian làm việc

■ Công việc thường xuyên(công việc thông thường)
・Công việc làm dài hạn
・Công việc có ngày làm và giờ làm được quy định trước.
・Nếu trên thông tin tuyển dụng không ghi rõ thời hạn làm việc thì ngầm hiểu là tuyển dụng cho công việc dài hạn.
・Công ty hoặc cửa tiệm có nhu cầu tuyển làm ít nhất 3 tháng hoặc nếu có thể làm từ 1 năm trở lên.

■ Công việc tạm thời
・công việc chỉ làm trong 1 ngày qui định.
・trên thông tin tuyển dụng sẽ có ghi là "単発OK (làm tạm thời ok)", "単発バイト(công việc tạm thời)".

■ Công việc ngắn hạn
・công việc chỉ làm trong khoảng thời gian nhất định như 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng v.v.
・công việc chỉ tuyển nhiều theo mùa như là giáng sinh, hè, v.v.
・trên thông tin tuyển dụng có ghi "短期OK (làm ngắn hạn ok)","●カ月間の短期バイト (công việc ngắn hạn ● tháng)", "●月までの期間限定 (công việc ngắn hạn làm đến tháng ●)", v.v.
Hình minh họa, lịch

Mùa có công việc tuyển dụng tăng lên.

・Đầu năm cuối năm (31, tháng 12~3, tháng 1)
từ giao thưa đến ngày đầu năm, vì có bán giảm giá đầu năm, đi chùa đầu năm, v.v. nên tuyển dụng tăng lên.

・Ngày lễ valentine (14, tháng 1~tháng 2)
tuyển dụng bán hàng, làm hàng bánh kẹo cho ngày valentine sẽ tăng lên.

・Ngày lễ valentine trắng (14, tháng2~tháng 3)
tuyển dụng bán hàng, làm hàng bánh kẹo cho ngày valentine trắng sẽ tăng lên.

・Ngày chuyển nhà, di chuyển văn phòng (tháng 3)
Ở Nhật, tháng 4 là bắt đầu của năm nên việc chuyển chỗ hay di dời văn phòng sẽ tuyển vào tháng 3.

・Ngày gửi tặng quà giữa năm (tháng 7~9), cuối năm (tháng 12)
Ở Nhật vào mùa quy định, có phong tục gửi quà tặng cho những người đã giúp đỡ mình vả để tỏ lòng cảm ơn.
Vào dịp này công việc bán hàng, nhận hàng giao hàng, hay phân hàng, v.v ở các tiệm tạp hóa, siêu thị sẽ tuyển nhiều lên.

・giáng sinh (tháng 12)
vào dịp giáng sinh, không chỉ là sản xuất, bán hàng mà quán ăn uống, hay giao hàng cũng có tuyển dụng tăng lên.

Tóm tắt

Công việc có thể phân loại theo thời gian làm việc.
・ Công việc thường xuyên(công việc thông thường)thì là làm việc dài hạn
・ Công việc tạm thời là chỉ làm trong 1 ngày quy định.
・ Công việc ngắn hạn là chỉ làm trong khoảng thời gian nhất định

24 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP