Khi bạn muốn nghỉ việc và bị yêu cầu phải giới thiệu người thay thế.

2016.09.20 update
  • Mail
Sau khi bạn nói muốn nghỉ việc thì người quản lý nói rằng cho đến khi bạn giới thiệu người khác làm thay thế thì bạn không thể nghỉ việc được. Bạn nên làm gì?

Bạn có quyền được nghỉ việc.

Theo Luật Dân sự Nhật Bản, trường hợp công việc không quy định thời gian hợp đồng thì nếu bạn xin nghỉ việc mà có sự đồng ý của người sử dụng lao động, bạn có thể ngay lập tức nghỉ việc. Ngoài ra, kể cả người sử dụng lao động không đồng ý thì sau 2 tuần kể từ khi bạn xin nghỉ việc, bạn có thể không đi làm mà không bị truy cứu trách nhiệm.

Tức là, kể cả người sử dụng lao động yêu cầu bạn phải giới thiệu người thay thế thì mới được nghỉ làm, thì sau 2 tuần sau khi bạn xin nghỉ làm, bạn hoàn toàn có thể nghỉ việc.

Tuy nhiên, dù sao thì chỗ làm đó đã tuyển dụng và tạo công việc cho bạn, nên hãy chú ý những điều dưới đây, cố gắng để nghỉ việc sau khi hai bên thực sự hiểu rõ và thông cảm cho nhau.
・hãy giải thích rõ ràng lý do mà bạn bắt buộc phải nghỉ công việc này
・hãy xem xét khi nào thì bạn có thể tìm được công việc mới hay khi nào bạn có thể quen được việc mới mà nhanh chóng nói cho người tuyển dụng biết.
Bạn đang không biết phải làm thế nào.

Trường hợp công việc có quy định thời gian làm việc thì hãy chú ý những điều sau.

Trường hợp công việc có quy định thời gian làm việc từ trước, về nguyên tắc bạn phải làm việc trong khoảng thời gian đó.
Nếu bạn vẫn nhất quyết muốn nghỉ việc thì có thể sẽ gây tổn hại cho công ty, nhà hàng đó và khả năng họ sẽ bắt bạn phải bồi thường. Khi bạn muốn nghỉ việc trong thời gian hợp đồng, hai bên cần nói chuyện với nhau rõ ràng, cho đến khi nhận được sự đồng ý của họ thì bạn mới nghỉ việc được.

Hãy cẩn thận những "công việc đen"!

Luật pháp đã quy định các nơi làm thêm không được phép ép buộc người lao động làm việc quá sức. Tuy nhiên, có những công ty lấy lý do thiếu lao động mà vi phạm điều đó, bắt ép người lao động phải làm việc quá sức. Những nơi đó được gọi là "Công việc đen".

Ví dụ như:
・Yêu cầu thời gian lao động vượt quá thời gian được quy định
・Kể cả trước kỳ thi cũng không được nghỉ làm
・Kể cả muốn nghỉ làm cũng không thể nghỉ cho đến khi có thể giới thiệu người thay thế
・Không trả tiền trợ cấp làm đêm

Nếu bạn đang gặp khó khăn bởi những "công việc đen" như trên, hãy trao đổi và xin tư vấn ở những cổng tư vấn chúng tôi giới thiệu dưới đây.

・Giới thiệu các trung tâm tư vấn việc làm trên toàn quốc (Trang web của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi)

・ Giới thiệu các Văn phòng Thanh tra tiêu chuẩn lao động (Trang web của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi)

Tóm tắt

Trường hợp công việc không quy định thời gian làm việc, kể cả người sử dụng lao động yêu cầu bạn giới thiệu người thay thế thì mới được nghỉ, thì sau 2 tuần kể từ khi bạn xin nghỉ việc, bạn có thể nghỉ việc. Tuy nhiên, dù sao thì chỗ làm đó đã tuyển dụng và tạo công việc cho bạn, nên hãy cố gắng để nghỉ việc sau khi hai bên thực sự hiểu rõ và thông cảm cho nhau.

Trường hợp công việc có quy định thời gian làm việc từ trước, về nguyên tắc bạn phải làm việc trong khoảng thời gian đó. Nếu bạn muốn nghỉ việc trong thời gian hợp đồng, hai bên hãy cùng trao đổi, nói chuyện rõ ràng và bạn chỉ được nghỉ việc khi đã nhận được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

20 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP