Ngày đầu tiên đi làm, bạn muốn nghỉ việc. Có thể xin nghỉ được không?

2017.01.10 update
  • Mail

Nếu được sự đồng ý của người quản lý, bạn có thể ngay lập tức nghỉ việc được

Luật Dân sự Nhật Bản đã quy định "Trong trường hợp không quy định thời gian hợp đồng, người lao động có thể chấm dứt hợp đồng làm việc bất cứ lúc nào".

Tức là, Đối với công việc không quy định thời gian, người lao động nộp đơn xin nghỉ nếu được sự đồng ý của người sử dụng lao động thì ngay lập tức có thể nghỉ việc. Hơn nữa, kể cả người sử dụng lao động không đồng ý thì sau 2 tuần kể từ sau khi nộp đơn xin nghỉ, người lao động có thể không đi làm mà không bị truy cứu trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhiều nơi cũng có những quy định riêng biệt như là "Nếu muốn nghỉ việc, phải nộp đơn xin nghỉ trước khoảng 1 tháng" nên hãy xác nhận lại chắc chắn điều đó từ trước.
Người phụ nữ đang lo lắng có thể xin nghỉ việc được hay không

Trường hợp công việc có quy định thời gian thì hãy chú ý

Trường hợp công việc đã quy định về thời gian từ trước, về nguyên tắc bạn phải làm việc trong khoảng thời gian quy định ấy. Nếu bạn vẫn nhất quyết muốn nghỉ việc thì có thể sẽ gây tổn hại cho công ty, nhà hàng đó và khả năng họ sẽ bắt bạn phải bồi thường.
Khi bạn muốn nghỉ việc trong thời gian hợp đồng, hai bên cần nói chuyện với nhau rõ ràng, cho đến khi nhận được sự đồng ý của họ thì bạn mới nghỉ việc được.

Tóm tắt

Khi bạn muốn xin nghỉ việc mà công việc đó không quy định thời gian lao động, bạn có thể nghỉ ngay lập tức nếu người sử dụng lao động đồng ý. Và kể cả nếu họ không đồng ý thì bạn vẫn có thể không đi làm mà không bị truy cứu trách nhiệm nếu quá 2 tuần kể từ ngày xin nghỉ.

Khi bạn muốn xin nghỉ việc mà công việc đó đã được quy định thời gian lao động từ trước, hai bên hãy trao đổi rõ ràng với nhau và bạn chỉ được phép nghỉ khi nhận được sự đồng ý của họ.

22 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP