Cơ cấu đánh thuế, nếu biết sẽ có ích

2016.08.25 update
  • Mail
Khi nhận tiền lương với số lượng nhất định, sẽ phải đóng thuế. Ngoài ra còn phải tham gia bảo hiểm xã hội.
Tại đây giới thiệu là với điều kiện như thế nào sẽ phải đóng thuế và đóng bảo hiểm.

Thuế đánh vào việc làm thêm [1] thuế thu nhập

Có 2 loại thuế phải đóng. Một là thuế thu nhập. Hai là thuế cư trú đóng theo thu nhập.
Thu nhập = thu nhập trước thuế - khấu trừ (chi phí là số tiền miễn đối tượng đóng thuế)
Thuế thu nhập là nếu một năm bạn kiếm được quá 103 vạn yen thì cần phải đóng. Sẽ bị khấu trừ hàng tháng từ lương của bạn ( đây được gọi là thu thuế gốc).

Số tiền bạn đã đóng sẽ hiệu chỉnh vào cuối năm. Đóng quá dư hoặc không đủ về nguyên tắc sẽ điều chỉnh vào tiền lương cuối năm.

Tuy nhiên nếu công ty nơi bạn làm không điều chỉnh cho, bạn sẽ phải tự làm thủ tục tại sở thuế ( đây được gọi là báo cáo cuối năm).

thuế thu nhập = thu nhập x hệ số thuế - khấu trừ. ở Nhật tùy theo thu nhập mà hệ số thuế hay lượng khấu trừ thay đổi ( đây gọi là chế độ thuế tăng theo thu nhập). Tìm hiểu chi tiết tại trang chủ cục thuế quốc gia (所得税の税率
Hình minh họa, tờ 1 vạn yen

Thuế đánh vào việc làm thêm [2] thuế cư trú

Thuế cư trú là thuế mà bạn phải đóng nếu một năm kiếm được trên 100 vạn yen. Khác với thuế thu nhập, kể từ năm thứ 2 bắt đầu trả cho năm trước đó ( không đóng năm đầu).

Tuy nhiên khi thôi việc số tiền thuế phải đóng đến năm sau đó, hãy chú ý điều này. Đóng từ tháng 6 đến tháng 5 năm sau, mỗi tháng sẽ trừ từ lương số tiền 12 phần đồng đều nhau ( thu thuế gốc). Thuế cư trú tính theo "phần trăm đồng đều" và "phần trăm thu nhập"

"phần trăm đồng đều" là tiền thuế mọi người đóng đều nhau, hệ số thuế tiêu chuẩn(*1) là 3,500 yen thuế làng xã, 1,500 yen thuế huyện tỉnh (thuế đô thị và thuế quận đặc biệt cũng giống vậy).

"phần trăm thu nhập" là tiền thuế thu theo thu nhập của người đóng. Hệ số thuế tiêu chuẩn(*1) là 6% thuế làng xã, 4% yen thuế huyện tỉnh (thuế đô thị và thuế quận đặc biệt cũng giống vậy)

Ngoài ra, thuế cư trú sẽ không phải đóng theo các trường hợp sau.
・Cuộc sống cần được bảo hộ
・Vị thành niên/người tàn tật /mẹ(cha) đơn thân có thu nhập năm trước dưới 125 vạn yen.
・Thu nhập tổng cộng của năm trước thấp so với tiêu chuẩn qui đinh của làng xã quận thành phố

Nếu muốn biết rỏ chi tiết thuế bạn phải đóng, hãy liên hệ tòa thị chính bạn đang trú ngụ.

*1 hệ số thuế tiêu chuẩn từ năm 2014 đến 2023

Cách giảm tiền thuế ( có trường hợp không cần đóng)

Trên đây đã giải thích về thuế, tiếp theo sẽ giới thiệu cách để giảm số tiền thuế phải đóng ( có trường hợp không cần phải đóng)

■ khai báo liên quan hiệp ước thuế
Nếu giữa Nhật bản và quốc gia của bạn có kí hiệp ước thuế thì (*2) chỉ cần khai báo bạn không cần phải đóng thuế.(*3)

・trường hợp du học sinh đến từ Trung Quốc
Du học sinh đến từ Trung Quốc, nếu tiền lương làm thêm vừa đủ trang trải học phí và phí sinh hoạt thì sẽ được miễn thuế ( theo điều 21 hiệp ước thuế Nhật-Trung).
* Để được miễn thuế hãy nộp đơn khai báo hiệp ước thuế cho đơn vị trả lương, đơn vị này sẽ phải nộp cho trưởng vụ cơ quan thuế hữu trách.

■ khấu trừ
Khấu trừ nói đơn giản là chế độ có thể giảm số tiền bị đánh thuế. Hãy nhớ là có các loại chính như sau.

・khấu trừ cơ bản(33 vạn yen)
không có điều kiện gì, 33 vạn yen từ trong thu nhập sẽ không bị đánh thuế.

・khấu trừ theo thu nhập(65 vạn yen ~)
tùy theo thu nhập của bạn(*4) số tiền 65 vạn yen sẽ không bị tính thuế.
・khấu trừ cho học sinh có làm việc(thuế thu nhập 27 vạn yen, thuế cư trú 26 vạn yên)
nếu đủ điều kiện là "học sinh có làm việc" theo luật địnhkhấu trừ dành cho người làm hồ sơ. học sinh có làm việc là vào ngày 31 tháng 12 của năm thỏa mãn ba điều kiện sau.

(1) có thu nhập từ công việc làm thêm
(2) thu nhập tổng cộng là dưới 65 vạn yen. ngoài thu nhập từ (1) có thu nhập phụ phải dưới 10 vạn yen.
Ví dụ người có thu nhập lương là dưới 130 vạn yen, thì khi khấu trừ thuế thu nhập 65 vạn yen, tiền thu nhập còn lại dưới 65 vạn yên.
(3) học sinh, sinh viên trường có qui định
trong trường hợp này, là một trong các trường sau.
A trường tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, trường nghề, v.v. được qui định theo luật giáo dục
B Là trường chuyên hay trường được chuyên hóa một kháo trình nhất định được thiết lập bởi quốc gia, đoàn thể công cộng địa phương, trường học ,v.v.
C Là một khóa trình được chuyên môn hóa tại công ty huấn luyện nghiệp vụ thực hiện huấn luyện nghiệp vụ được chứng nhận bởi qui định của luật xúc tiến phát triển năng lực nghiệp vụ.

nếu bạn không biết trường theo học của mình có thỏa mãn điều kiện hay không, hãy liên hệ nhà trường để xác nhận.

bảo hiểm và tiền hưu trí

■ Bảo hiểm thất nghiệp
Nếu bạn là học sinh học vào ban ngày "gọi là học sinh ban ngày" thì không tham gia bảo hiểm được. Nếu là học sinh ban đêm, 1 tuần làm 20 tiếng trở lên và ước lượng trước là làm việc trên 31 ngày thì có thể tham gia bảo hiểm này. khi tham gia thì sẽ phải đóng tiền bảo hiểm.

■ Bảo hiểm xã hội
[1]số giờ làm việc 1 ngày hoặc 1 tuần khoảng trên 3/4 số giờ của nhân viên chính thức (khoảng độ 30 tiếng) .
[2]số ngày làm việc 1 tháng khoảng trên 3/4 số ngày của nhân viên chính thức (khoảng độ 17 ngày)
Trường hợp thỏa 2 điều kiện trên, là học sinh thì cũng phải tham gia và đóng tiền bảo xã hội.

■ Bảo hiểm tai nạn
Vạn nhất nếu bị thương tích trong lúc làm việc, sẽ nhận tiền trợ cấp từ bảo hiểm trợ cấp tai nạn lao động ( bảo hiểm tai nạn) . du học sinh cũng là đối tượng của loại bảo hiểm này. nếu gặp tai nạn trong khi làm việc thì hãy nhờ công ty làm thủ tục nhận bảo hiểm.

■ Bảo hiểm lương hưu
Tất cả mọi người sinh sống tại Nhật bao gồm cả du học sinh, có nghĩa vụ tham gia và đóng bảo hiểm lương hưu từ 20 tuổi. Du học sinh trên 20 tuổi
khi làm thủ tục chuyển tới tại tòa thị chính sẽ phải tham gia bảo hiểm lương hưu. sau khi tham gia khoảng 1 tháng thì sổ lương hưu màu xanh và phiếu đóng tiền bảo hiểm lương hưu quốc dân sẽ được gửi đến teho đường bưu điện. sổ tay lương hưu này cần thiết cho sau này bạn tìm việc và cư trú tại Nhật nên hãy cất giử cẩn thận.

■ Chế độ hoãn đóng và miễn đóng bảo hiểm đối với học sinh
Có chế độ đối với học sinh trên 20 tuổi có khó khăn trong việc đóng bảo hiểm lương hưu có thể hoãn đóng tiền bảo hiểm trong lúc đang học hành (Chế độ hoãn đóng bảo hiểm đối với học sinh). Nhưng nếu là du học sinh chỉ học không đầy 1 năm thì không là đối tượng của chế độ này, trở thành đối tượng của "chế độ miễn học phí".

Các bạn du học sinh hãy cố gắng đừng để trong tình trạng sử dụng các chế độ bảo hiểm mà "không đóng bảo hiểm" . ngoài ra "Chế độ hoãn đóng bảo hiểm" và "chế độ miễn bảo hiểm" phải làm đơn xin hằng năm. Chi tiết về thủ tục xin hãy liên hệ phòng bảo hiểm lương hưu quốc dân tại tòa thị chính nơi bạn đang sinh sống.

Tóm tắt

Giới thiệu thuế và bảo hiểm phải đóng khi bạn nhận lương, các điểm quan trong như sau.
・Trường hợp bạn nhận được lương với một mức nhất định, thuế thu nhập và thuế cư trú sẽ trừ từ lương.
・Tuy nhiên cũng có trường hợp làm thủ tục để giảm tiền thuế hoặc miễn tđóng (khai báo liên quan đến hiệp ước thuế, giảm thuế cho học sinh làm việc, v.v.)
・Về nguyên tắc là bảo hiểm có thể không đóng cũng được nhưng cũng có trường hợp đóng tùy theo điều kiện khác nhau.

Ngoài ra nếu bạn trên 20 tuổi, khi sinh sống tại Nhật cần phải đóng bảo hiểm lương hưu. Nếu làm thủ tục cũng có thể được giảm nhẹ. hãy liên hệ hay nhờ tòa thị chính nơi bạn cư trú tư vấn về vấn đề thuế và bảo hiểm.

43 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

Bài viết liên quan

PAGE
TOP