Sơ yếu lý lịch: cách viết nội dung khác

2016.08.25 update
  • Mail
Giải thích cách viết các mục "thời gian đi làm","phụ cấp người thân", cần thiết tùy theo sơ yếu lý lịch.

Thời gian đi làm

Điền vào tổng thời gian di chuyển từ chổ ở đến chổ làm.

Ví dụ) Từ chổ ở đến ga mất 10 phút đi bộ, mất 30 phút đi tàu điện đến ga gần chổ làm, từ ga đó đi vào chổ làm mất 5 phút. Trường hợp này điền vào "約0時間45分(xấp xỉ 0tiếng 45phút)"
Bảng nội dung khác của sơ yếu lý lịch

Phụ cấp người thân (không bao gồm chồng hoặc vợ)

・Fuyoukazoku là Bạn có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng người thân với tiền lương của bản thân.
・Haigusha tức là đối tượng kết hôn, là vợ hoặc chồng.

"fuyoukazoku(haigusha wo nozoku)" Tức là bạn có nghĩa vụ nuôi dưỡng người thân ngoài vợ hoặc chồng.

Ví dụ) 0人(0 người)

Đã có chồng hoặc có vợ hay không

Nếu đã có vợ hoặc chồng,hãy khoanh tròn vào chữ "有", ngược lại khoanh vào chữ "無"
Hình, Nam nữ đang nắm tay

Nghĩa vụ phụ cấp vợ hoặc chồng

Trường hợp có nghĩa vụ phải phụ cấp cho vợ hoặc chồng, hãy khoanh tròn vào chữ "有", ngược lại khoanh vào chữ "無"

Tóm tắt

Tùy theo bảng sơ yếu lý lịch có mục cần điền vào, hãy điền đúng nội dung.

15 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

Bài viết liên quan

PAGE
TOP