Đây là từ khóa tìm kiếm tốt khi tìm kiếm việc làm

2016.08.25 update
  • Mail
Có thể tìm kiếm theo từ khóa! Hãy xác nhận ngay các từ khóa đáng chú ý.
*Chuyển sang trang web "Shiftworks" bằng tiếng Nhật.
Hình, đang nhập bàn phím

Từ khóa dành cho người tìm việc tại Tokyo

Thành phố Tokyo
■ Đặc điểm
Từ khóa dưới đây dành cho người tìm việc làm thêm lần đầu.
Du học sinh nước ngoài
Tiếng anh
Tận dụng ngoại ngữ
Công việc dùng sức
Công việc cần siêng năng, chăm chỉ

■ Tìm theo loại hình công việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định loại công việc cần tìm.
Ẩm thực, ăn uống
Quán nhậu
Cửa hàng tiện lợi
Nhà kho
Công xưởng
Chế tạo
Vệ sinh
■ Tìm theo thời gian làm việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định thời gian, ngày giờ làm việc.
Ngắn hạn, công việc đơn lẻ
Dưới 4 tiếng
Thời gian ngắn
Tuần 1 ngày
Tuần 2 ngày
Tuần 3 ngày
Tuần 4 ngày
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi chiều
Ngày thường
Ngày thứ bảy, chủ nhật

Từ khóa dành cho người tìm việc tại Osaka

Thành Phố Osaka
■ Đặc điểm
Từ khóa dưới đây dành cho người tìm việc làm thêm lần đầu.
Du học sinh nước ngoài
Tiếng anh
Tận dụng ngoại ngữ
Công việc dùng sức
Công việc cần siêng năng, chăm chỉ

■ Tìm theo loại hình công việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định loại công việc cần tìm.
Ẩm thực, ăn uống
Quán nhậu
Cửa hàng tiện lợi
Nhà kho
Công xưởng
Chế tạo
Vệ sinh
■ Tìm theo thời gian làm việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định thời gian, ngày giờ làm việc.
Ngắn hạn, công việc đơn lẻ
Dưới 4 tiếng
Thời gian ngắn
Tuần 1 ngày
Tuần 2 ngày
Tuần 3 ngày
Tuần 4 ngày
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi chiều
Ngày thường
Ngày thứ bảy, chủ nhật

Từ khóa dành cho người tìm việc tại Fukuoka

Tỉnh Fukuoka
■ Đặc điểm
Từ khóa dưới đây dành cho người tìm việc làm thêm lần đầu.
Du học sinh nước ngoài
Tiếng anh
Tận dụng ngoại ngữ
Công việc dùng sức
Công việc cần siêng năng, chăm chỉ

■ Tìm theo loại hình công việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định loại công việc cần tìm.
Ẩm thực, ăn uống
Quán nhậu
Cửa hàng tiện lợi
Nhà kho
Công xưởng
Chế tạo
Vệ sinh
■ Tìm theo thời gian làm việc
Từ khóa dưới đây dành cho người đã quyết định thời gian, ngày giờ làm việc.
Ngắn hạn, công việc đơn lẻ
Dưới 4 tiếng
Thời gian ngắn
Tuần 1 ngày
Tuần 2 ngày
Tuần 3 ngày
Tuần 4 ngày
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi chiều
Ngày thường
Ngày thứ bảy, chủ nhật

5 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP