Khuyến mãi cho người đăng ký mới

2017.01.11 update
  • Mail
Kỉ niệm phát hành trang web Nihon de Baito tìm kiếm việc làm thêm cho du học sinh.

Từ Ngày 1tháng11năm~ Ngày 4tháng10năm , đăng ký mới sẽ nhận điểm tương đương 150 yen.
Nihon de Baito điểm sẽ được tích lũy. Điểm tích lũy có thể trao đổi quà.
đăng ký thành viên bắt đầu từ đây.

Chi tiết về điểm
Và phiếu quà tặng?

*Điểm lưu ý
Chỉ chấp nhận đối với người đăng ký lần đầu tại Nihon de Baito.
Phần thưởng điểm chỉ tặng một lần trong thời hạn khuyến mãi cho một lần đăng ký.

・Đối với hành vi bất chính ( đăng ký nhiều lần hoặc đăng ký với mục đích xấu) sẽ bị tịch thu điểm, trục xuất thành viên, báo với cảnh sát, v.v. chúng tôi sẽ xử lý thích ứng theo chính sách của công ty.
・Chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc ngay khi đạt số lượng thành viên đăng ký tối đa.
・Hãy vui lòng thông cảm vì có trường hợp chương trình khuyến mãi kết thúc mà sẽ không báo trước.
logo Nihon de Baito

18 Tôi nói rằng người tìm thấy hữu ích.

Bài đăng này là hữu ích cho bạn?

  • Mail

PAGE
TOP